ธีรพรการแพทย์

" ศัลยกรรมใบหน้า ความงาม ความลงตัว "

ตัวอย่าง 15 นาที หลังทำตาสองชั้น


The result may vary depending on each person.
ผลลัพธ์การผ่าตัด แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

ตัวอย่าง 15 นาที หลังทำตาสองชั้น

ตัวอย่าง 15 นาที หลังทำตาสองชั้น

ตัวอย่าง 15 นาที หลังทำตาสองชั้น

ตัวอย่าง 15 นาที หลังทำตาสองชั้น

ตัวอย่าง 15 นาที หลังทำตาสองชั้น

ตัวอย่าง 15 นาที หลังทำตาสองชั้น

ตัวอย่าง 15 นาที หลังทำตาสองชั้น

ตัวอย่าง 15 นาที หลังทำตาสองชั้น

ตัวอย่าง 15 นาที หลังทำตาสองชั้น