ธีรพรการแพทย์

" ศัลยกรรมใบหน้า ความงาม ความลงตัว "

รีวิว ทำตาสองชั้น แบบเปิดหัวตา


The result may vary depending on each person.
ผลลัพธ์การผ่าตัด แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

ทำตาสองชั้น แบบเปิดหัวตา

ทำตาสองชั้น แบบเปิดหัวตา

ทำตาสองชั้น แบบเปิดหัวตา

ทำตาสองชั้น แบบเปิดหัวตา

ทำตาสองชั้น แบบเปิดหัวตา

ทำตาสองชั้น แบบเปิดหัวตา

ทำตาสองชั้น แบบเปิดหัวตา

ทำตาสองชั้น แบบเปิดหัวตา