ธีรพรการแพทย์

" ศัลยกรรมใบหน้า ความงาม ความลงตัว "

รีวิว ทำตาสองชั้น อายุน้อยตาชั้นเดียว


The result may vary depending on each person.
ผลลัพธ์การผ่าตัด แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

ทำตาสองชั้น อายุน้อยตาชั้นเดียว

ทำตาสองชั้น อายุน้อยตาชั้นเดียว

ทำตาสองชั้น อายุน้อยตาชั้นเดียว

ทำตาสองชั้น อายุน้อยตาชั้นเดียว

ทำตาสองชั้น อายุน้อยตาชั้นเดียว

ทำตาสองชั้น อายุน้อยตาชั้นเดียว

ทำตาสองชั้น อายุน้อยตาชั้นเดียว

ทำตาสองชั้น อายุน้อยตาชั้นเดียว

ทำตาสองชั้น อายุน้อยตาชั้นเดียว

ทำตาสองชั้น อายุน้อยตาชั้นเดียว

ทำตาสองชั้น อายุน้อยตาชั้นเดียว