ธีรพรการแพทย์

" ศัลยกรรมใบหน้า ความงาม ความลงตัว "

รีวิว ทำตาสองชั้น แบบคงความเป็นหมวย


The result may vary depending on each person.
ผลลัพธ์การผ่าตัด แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

ทำตาสองชั้น แบบคงความเป็นหมวย

ทำตาสองชั้น แบบคงความเป็นหมวย

ทำตาสองชั้น แบบคงความเป็นหมวย

ทำตาสองชั้น แบบคงความเป็นหมวย

ทำตาสองชั้น แบบคงความเป็นหมวย

ทำตาสองชั้น แบบคงความเป็นหมวย

ทำตาสองชั้น แบบคงความเป็นหมวย

ทำตาสองชั้น แบบคงความเป็นหมวย

ทำตาสองชั้น แบบคงความเป็นหมวย

ทำตาสองชั้น แบบคงความเป็นหมวย

ทำตาสองชั้น แบบคงความเป็นหมวย

ทำตาสองชั้น แบบคงความเป็นหมวย