ธีรพรการแพทย์

" ศัลยกรรมใบหน้า ความงาม ความลงตัว "

รีวิว ทำตาสองชั้น ผู้ชาย


The result may vary depending on each person.
ผลลัพธ์การผ่าตัด แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

ทำตาสองชั้น ผู้ชาย

ทำตาสองชั้น ผู้ชาย

ทำตาสองชั้น ผู้ชาย

ทำตาสองชั้น ผู้ชาย

ทำตาสองชั้น ผู้ชาย

ทำตาสองชั้น ผู้ชาย

ทำตาสองชั้น ผู้ชาย

ทำตาสองชั้น ผู้ชาย

ทำตาสองชั้น ผู้ชาย

ทำตาสองชั้น ผู้ชาย