ธีรพรการแพทย์

" ศัลยกรรมใบหน้า ความงาม ความลงตัว "

รีวิว ทำตาสองชั้น แก้หางตาตก


The result may vary depending on each person.
ผลลัพธ์การผ่าตัด แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

ทำตาสองชั้น แก้หางตาตก

ทำตาสองชั้น แก้หางตาตก

ทำตาสองชั้น แก้หางตาตก

ทำตาสองชั้น แก้หางตาตก

ทำตาสองชั้น แก้หางตาตก

ทำตาสองชั้น แก้หางตาตก

ทำตาสองชั้น แก้หางตาตก

ทำตาสองชั้น แก้หางตาตก

ทำตาสองชั้น แก้หางตาตก