ธีรพรการแพทย์

" ศัลยกรรมใบหน้า ความงาม ความลงตัว "

รีวิว ทำตาสองชั้น แก้ปัญหาตาไม่เท่ากัน


The result may vary depending on each person.
ผลลัพธ์การผ่าตัด แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

ทำตาสองชั้น แก้ปัญหาตาไม่เท่ากัน

ทำตาสองชั้น แก้ปัญหาตาไม่เท่ากัน

ทำตาสองชั้น แก้ปัญหาตาไม่เท่ากัน

ทำตาสองชั้น แก้ปัญหาตาไม่เท่ากัน

ทำตาสองชั้น แก้ปัญหาตาไม่เท่ากัน

ทำตาสองชั้น แก้ปัญหาตาไม่เท่ากัน