ธีรพรการแพทย์

" ศัลยกรรมใบหน้า ความงาม ความลงตัว "

รีวิว ทําตาสองชั้น ธีรพรการแพทย์


The result may vary depending on each person.
ผลลัพธ์การผ่าตัด แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

ทำตาสองชั้น แก้ปัญหาตาไม่เท่ากัน

ทำตาสองชั้น
แก้ปัญหาตาไม่เท่ากัน

 

ทำตาสองชั้น แก้หางตาตก

ทำตาสองชั้น
แก้หางตาตก

 

ทำตาสองชั้น ผู้ชาย

ทำตาสองชั้น
ผู้ชาย

 

ทำตาสองชั้น แบบคงความเป็นหมวย

ทำตาสองชั้น
แบบคงความเป็นหมวย

 

ทำตาสองชั้น อายุน้อยตาชั้นเดียว

ทำตาสองชั้น
อายุน้อยตาชั้นเดียว

 

ทำตาสองชั้น อายุน้อยตาสองชั้นเดิม

ทำตาสองชั้น
อายุน้อยตาสองชั้นเดิม

 

ทำตาสองชั้น ตาอายุมาก

ทำตาสองชั้น
ตาอายุมาก

 

ทำตาสองชั้น แบบเปิดหัวตา

ทำตาสองชั้น
แบบเปิดหัวตา

 

ตัวอย่าง 15 นาที หลังทำตาสองชั้น

ตัวอย่าง 15 นาที
หลังทำตาสองชั้น